Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. w Chojnicach

Kapitał zakładowy Spółki posiada 37.706 udziałów
o łącznej wartości 18 853 000 (osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych.