Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. w Chojnicach

  Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej w sieci internet.

  Podstawą do uruchomienia BIP są:

  • Ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z pozn. zm.)
  • Rozporządzenie MSWiA, z 18 stycznia 2007 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. 2014 poz. 361 z pozn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

STAŁE ELEMENTY STRONY:

Informacja o jednostce administracyjnej – na pasku widnieje nazwa jednostki, która prezentuje Biuletyn.
Menu podmiotowe – menu, w którym znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej jednostki.
Menu tematyczne – informacje szczegółowe dotyczące jednostki.
  Po kliknięciu na jeden z elementów menu, po środku strony pojawią się informacje zawarte w nim.
Szukaj – element strony służący do wyszukiwania za pomocą słów kluczowych. Wpisz w okienku szukany tekst, a następnie kliknij ikonę lupy.

ELEMENTY ZMIENNE:
Linki - dalsze przemieszczanie się w ramach struktury jednostki (między stronami Biuletynu) umożliwiają linki.
  Link, jest to aktywny tekst, najczęściej podkreślony. Po kliknięciu na link otwiera się strona, z którą jest on powiązany.
Pobieranie plików – w Biuletynie znajdują się również treści zapisane w plikach. W ten sposób zapisane są zazwyczaj dokumenty o dużej objętości, oraz treści o specyficznym przeznaczeniu (np. wnioski do pobrania, druki). Po kliknięciu na link prowadzący do pliku zazwyczaj (zależy od przeglądarki internetowej) otwiera się okno, w którym możemy wybrać, co chcemy zrobić z plikiem – pobrać, czy otworzyć.

  Każda informacja publiczna została szczegółowo oznaczona w metryce komunikatu poprzez pola: kto wytworzył, data wytworzenia, kto opublikował, data opublikowania, ostatnia zamiana, data ostatniej zmiany. Rejestr zmian i liczba wyświetleń strony znajduje się na każdej podstronie w prawy dolnym rogu.