Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. w Chojnicach

Centrum Park Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powołana została aktem założycielskim w dniu 15 lutego 2002 roku w Kancelarii Notarialnej Pani Małgorzaty Żakowskiej w Chojnicach. Właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Chojnice.

W dniu 17 czerwca 2002 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku XVI Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000107428.

Przedmiotem działalności, zgodnie z umową Spółki jest przede wszystkim działalność stadionów i innych obiektów sportowych, działalność szkoleniowa w zakresie sportu, sprzedaż detaliczna odzieży, kosmetyków i artykułów toaletowych, pozostała działalność rekreacyjna i związana ze sportem.

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami).

Siedziba Spółki znajduje się przy ul. Huberta Wagnera 1 w Chojnicach.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Akt założycielski Spółki - w formacie pdf