Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. w Chojnicach

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników, Beneficjent Rzeczywisty:
   
- Burmistrz Miasta Chojnice dr Arseniusz Finster.

2. Rada Nadzorcza w składzie:
    - przewodniczący Artur Niewiarowski, 
    - wiceprzewodnicząca Grażyna Kazimiera Gencel, 
    - sekretarz Daniel Cieślak.

3. Jednoosobowy Zarząd reprezentowany przez:
    - prezesa Żanetę Janowicz.